Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) iyi huylu prostat büyümesi

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)

İyi Huylu Prostat Büyümesi

BPH yaş artışına paralel olarak seyreden ve adeta yaşlanmanın bir parçası olan bir gelişmedir. Bu sebepten dolayı Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) görülme sıklığı ileri yaşla birlikte artar. Erkeklerde 50’li yaşlarının başlarından itibaren erkeklerin ortalama %3’ünde prostat büyümesi görülmektedir. Bu prostat büyümesi beraberinde bazı sorunları da getirmektedir.

Her prostat büyümesi sorun oluşturmaz ve tedavi gerektiren bir durum değildir. Prostat sadece büyümüş olduğu için değil eğer vücuda zarar verecek duruma geldiğinde tedavi edilmektedir. Prostat büyümesi acaba prostat kanserine neden olur mu diye evham yapmamak gerekir ve sadece prostat kanseri olarak algılanmamalıdır.

Prostat bezi denen ve erkeklerde bulunan idrar kesesinin yani mesanenin hemen altında yer alır. Prostat bezi erkekte işeme kanalını yani üretra kanalını bir yüzük gibi saran ağırlık olarak ortalama 20-25 gram ağırlığında ve kendine özgü salgıları olan bir organdır.

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) iyi huylu prostat büyümesi
Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)

Prostat ismi anlamı köken olarak eski yunanca da koruyucu ve nöbetçi anlamlarına gelen prostates kelimesinden gelmektedir. Prostat, isminden de anlaşılacağı gibi alkali salgısı ile erkekleri idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olur ve ayrıca erkeklerin üremesinde önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak adlandırılan iyi huylu prostat büyümesi ise erkeklerde ilerleyen yaşın etkisi ile birlikte prostat bezinin büyümesine verilen isimdir. İyi huylu prostat büyümesi (BPH), mikroskobik BPH ve makroskobik BPH olarak iki grupta incelenebilir.

Mikroskobik BPH prostatın patolojik açıdan incelendiğinde görmüş olduğumuz hücresel değişimlerdir. Makroskobik BPH ise mikroskobik değişiminin prostatın muayenesi ve radyolojik görüntülemelerde bile saptanabilir halde olması durumudur.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir