Benign Prostat Hiperplazisi BPH Tanısı Nasıl Konulur?

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tanısı

İyi huylu prostat büyümesi tanısının nasıl konulduğu konusuna geçmeden önce iyi huylu prostat büyümesi belirtilerine eğer göz atarsak, iyi huylu prostat büyümesi yaş artışına paralel olarak seyreden ve adeta yaşlanmanın bir parçası olan bir gelişmedir. Bu sebepten dolayı Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) görülme sıklığı ileri yaşla birlikte artar. Erkeklerde 50’li yaşlarının başlarından itibaren erkeklerin ortalama %3’ünde prostat büyümesi görülmektedir. Bu prostat büyümesi beraberinde bazı sorunları da getirmektedir.

BPH tanısının konulabilmesi için hastanın şikayetleri göz önünde bulundurularak klinik muayene ve birtakım tetkiklerle birlikte sonuçlar değerlendirilerek hastalığın tanısı konulur. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tanısı için gerekli olan tetkiklerde idrar testi, PSA, hemogram, üroflowmetre, böbrek fonksiyon testleri ve üriner sistem ultrasonografisi genellikle yeterli olabilmektedir.

Benign Prostat Hiperplazisi Tanısı (yani İyi Huylu Prostat Büyümesi Tanısı) için genellikle idrar testi, PSA, hemogram, üroflowmetre, böbrek fonksiyon testleri ve üriner sistem ultrasonografisi yeterli olabilmektedir.

İdrar tetkiki ile olası enfeksiyon ve kanama varlığı araştırılır. PSA tetkiki prostat kanseri ve prostat iltihabı tanılarını dışlamak için kullanılan bir kan tetkikidir. Böbrek foksiyon tesleri yani üre, kreatinin ve elektrolitler olası prostat sorununa bağlı olarak böbrek hasarını gösterir. Üroflowmetre işeme akımının hızını göstererek uygulanacak tedavi kararını vermeyi ve tedavi sonrası takiplerin yapılmasını sağlar. Üriner sistem ultrasonografi ise prostat büyüklüğünü ve buna eşlik edebilecek olan taş, böbrek genişlemesi ve tümör  gibi ek patolojileri ortaya koyar.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tanısı
İyi Huylu Prostat Büyümesi Tanısı

Fakat tanı karmaşasına yol açan Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) ile ayırıcı tanısı yapılması gereken durumlarda ürodinami, sistoskopi, işeme günlüğü gibi ek değerlendirmeler gerekebilir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir