Hangi Belirtilerde Çocuk Üroloğuna Başvurulur? Çocuk Ürolojisi neye bakar?

Çocuk üroloğunun, Çocuk ürolojisinin ilgilendiği hastalıkların birçoğu sinsi seyreder ve geç dönemlere kadar belirti vermez. Ancak son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler içinde özellikle bir tanesi bu durumu olumlu yönde değiştirmiştir. Gebelere yapılan ultrasonlarda bebeğe ait anormallikler, deneyimli kişilerce saptanabilmekte ve doğar doğmaz bebeğin kontrol altına alınarak gerekli tedavisinin yapılması şansı yakalanabilmektedir. Bazı hastalıklar doğumda belirti verir ve hemen tedavisine başlanır. Bazıları ise tüm çocukluk dönemi boyunca her yaşta görülebilir.

Çocuk Ürolojisi
Çocuk Ürolojisi, Çocuk Ürolojisi neye bakar

Çoçuk ürolojisi neye bakar?

Çocuk üroloğunun ilgilendiği birçok hastalık sinsi seyreder. Bazen doğumda belirti verir hemen tedaviye başlanır bazende geç dönemlere kadar belirti vermez.

Çocuk ürolojisi, 0-18 yaş aralığındaki çocukların böbrekleriyle ve idrar yollarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır.  Çocuk ürolojisinde hastalıklar önceden de belirttiğim üzere genellikle sinsi ilerlemektedir. Fakat teknolojinin de gelişmesi ile tıp alanındaki gelişmelerle paralel olarak bu alanda olumlu ilerlemeler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu kapsam da gebe anne adaylarında yapılan ultrasyonlar ile çocuklardaki oluşan anormallikler saptanabilmektedir ve bebek bu şekilde kontrol altına alınıp rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Doğumun yaşanması ile beraber belirti veren bazı hastalıkların tedavisine hemen başlanır fakat bazı hastalıklar ise ileri ki dönemde çocukluk döneminde görülürler.

Çocuk ürolojisi için doktora başvurulmasını gerektiren durumları şu şekildedir; Doğum öncesi ultrasyonda ürolojik sistemlerinde bir bozukluğun saptanması. Bunun için bu saptamayı yapabilecek kişinin ultrasyon konusunda özel eğitim almış olması ve tecrübe sahibi bir kişi olması gerekmektedir. Bunu nedeni her 100 gebeden birinde böbrekte genişleme görülebilmesidir. Sonuç olarak doktora başvurulabilecek durumlar, sidik torbalarında anormal bir görünüm olması, cinsiyetin belirsiz olması durumu, yenidoğan bebeklerde ve ileri yaşlarda işeme güçlüğü olması, idrar yaparken kanlı işeme, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, yan ağrısı, böbrek bölgesinde meydana gelen kitle, hatalı yapılan sünnetler, böbrek taşı, peniste şekil bozuklukları gibi durumlardır.

Çocuk Üroloğu Doktoru
Çocuk Üroloğu

Hangi Belirtilerde Çocuk Üroloğuna Başvurulur?

  • Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonda bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanması (her 100 gebeden birinde böbrekte genişleme saptanmaktadır, ancak ultrasonu yapan kişinin özel eğitim almış olması gerekir.)
  • Yenidoğan bebekte veya daha sonraki yaşlarda işeme güçlüğü, pipide, torbalarda anormal görünüm, şişlik, işeme deliğinin penisin alt yüzünde olması, cinsiyetin belirsiz olması, kasıkta şişlik, kitle gözlenmesi, testislerin torbalarda olmaması, testislerin anormal büyük olması, testislerde renk değişikliği (morarma, aşırı kızarıklık, ağrı varsa durum acildir!)
  • İşeme bozuklukları (ince işeme, yanma, kanlı işeme, kesintili işeme)
  • İdrar kaçırma (gece veya gündüz), uykuda işeme
  • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme (işeme güçlüğü, sık işeme, ateş), yapılan incelemelerde reflü (mesaneden böbreğe idrar geri kaçısı) saptanması
  • Yan ağrısı (böbrek bölgesinde)
  • Böbrek bölgesinde kitle
  • Peniste şekil bozuklukları (alttan işeme, eğri işeme, peniste kıvrımlanma)
  • Hatalı, komplikasyonlu sünnetler
  • Böbrek taşları