Prostat kanseri evreleri

Prostat Kanseri Evreleri ve Tümör Derecesi

Prostat kanseri vücuttaki gösterdiği yayılım durumuna göre çeşitli evrelere ayrılır ve bu aşamada kanserin hangi evrede olduğunu doktorun doğru olarak belirlemesi çok önemlidir. Doktor tarafından prostat kanserinin evrelenmesinde, oluşan kanserin sadece prostat bezi içerisinde sınırlı olup olmadığı ve eğer prostat dışında bir yayılım varsa nerelerde olduğu araştırılır. Bu araştırmalar sonrasında prostat da oluşan tümörün derecesine ve tümörün evresine göre prostat kanserinin tedavisi planlanır.

Prostat kanseri tümörünün mesane veya rektum gibi çevre dokulara da yayılım gösterip göstermediğine bakılmasının yanında lenf bezleri ve kemikleri de etkileyip etkilemediği prostat kanserini evrelemede en önemli kriterlerin başında gelir.

Ayrıca tümörü derecesini belirten Gleason Skoru ve PSA seviyesi de prostat kanseri evrelerini belirlenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

 

Prostat Kanseri Evreleri
Prostat Kanseri Evreleri

Prostat Kanserinin Evreleri

Prostat kanserinde evresini belirleme de tümörün prostat ve çevresinde ne kadar bir yayılım gösterdiğine bakılır. Prostat kanserinin evrelemesinde klinik evre ve patolojik evre olmak üzere 2 tür kullanılmaktadır.

Klinik evre adı verilen bu evrede doktorun fiziksel muayenesi, yaptığı laboratuvar testleri, prostat biyopsisi ‘ki şimdi ağrısız prostat biyopsisi yapılabilmektedir’ ve yapılan diğer testlerin sonuçlarına bağlı olarak prostat kanserinin yayılma derecesini en iyi şekilde tahmin ettiği evredir.

Patolojik evre adı verilen bu evrede eğer hastaya ameliyat yapılmış ise hasta olan bölgeden doku alınaır ve laboratuvarda incelenir. Sonrasında çıkan sonuçlar patolojik evreyi gösterir. Patolojik evreleme her zaman klinik evrelemeden daha doğru sonuçlar verebilmektedir.

Prostat kanserinde evreleme yapılırken göz önüne alınanlar maddeler halinde şu şekildedir;

  • Prostat kanserine yol açan tümörün boyutu,
  • Tümörün prostat içindeki dokularda veya çevresindeki yayılım durumu,
  • Prostat kanserinin lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı durumu gözlenir,
  • Prostat kanserinin vücudun diğer bölgelerine yayılım gösterip göstermediğine yani metastaz olup olmadığına bakılır.

Sırası ile Prostat Kanseri Evreleri

1.Evre: Bu evrede tümör sadece prostat dokusu içindedir. Bazı durumlar da rektal muayenede hissedilemeyecek derecede küçük hacimli olabilir. Gleason skoru da 6 veya daha düşük durumdadır. PSA seviyesi de 10’un altındadır. Yine tekrarlarsak prostat kanserinin bu ilk evresinde tümör sadece prostat dokusu içindedir. Lenf nodlarına sıçrama ya da vücudun diğer bölgelerine yayılımı yoktur. Derecesi düşüktür.

2.Evre: Bu ikinci evrede ki tümör prostat dokusu içerisindedir fakat tümörün yapısı bu aşamada saldırganlaşmıştır. Tümör prostatın içine doğru ilerlemiştir fakat çevresine yayılmaz. Doktorun parmakla muayenesinde belirgin olarak hissedilebilir yine bu evrede tümör rektal muayene veya görüntüleme yöntemleri (MR) ile de tespit edilebilir. Lenf nodlarına sıçrama veya vücudun diğer bölgelerine yayılımı yoktur.

3.Evre: üçüncü evrede prostat kanseri artık prostat dokusunun dışına yani seminal vezikül ‘sperm kesesi’ gibi dokulara yayılmış ve taşmıştır. Ancak kemik ve lenf bezlerine yayılmamış, lenf nodlarına sıçrama veya vücudun diğer bölgelerine yayılma durumu yoktur.

4.Evre: Bu aşamada prostat kanseri mesaneye, rektuma veya kanser prostatın çevresinde bulunan seminal keseler yaniprostatın arkasındaki meni depolayıcı kese dışında diğer dokulara yayılım göstermiş olur. Ayrıca metastaz adı verilen civarındaki lenf bezlerine ve kemiklere de ve hatta karaciğere veya akciğerlere de yayılma görülebilir.

 

Prostat Kanseri Evreleri Müşteba Sevil
Prostat Kanseri Evreleri

Prostat Kanseri Tümör Derecesi

Eğer yapılan prostat biyopsisinde kanser bulgusu saptanırsa kanserli doku uzman patolog tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme de yaygın olarak kullanılan derecelendirme sistemi olan Gleason Skorlama sistemi kullanılır. İnceleme sonucunda çıkan sonuçlar tümörün büyüme hızı hakkında ve normal dokudan farklılaşması hakkında uzmana bir fikir verir.

Düşük derece sonucu ile ilgili tümörün normal dokulardan aşırı bir şekilde farklılaşmadığı ve yavaş büyüyeceği, vücuda yayılma riskinin ise az olduğu anlaşılır.

Yüksek derece sonucu ile prostat kanseri risk taşıyor anlamına gelir ve tümörün normal dokulardan oldukça farklılaştığını gösterir. Prostat kanserinin çok büyük olasılıkla hızlı büyüyeceğini ve vücudun diğer bölgelerine de yayılabileceğini gösterir.

Burada prostat kanserinin derecesini doğru bir şekilde saptamak uygun tedavinin uygulanması açısından ve bir de hastalığın seyrini takip etmek açısından çok önemlidir.

 

Prostat kanseri hastalığı tespiti yapıldıktan sonra hastalığa bağlı faktörler olan hastalığın evresi ve yaygınlığı, prostat kanseri olan hastaya bağlı olan faktörler de hastanın genel sağlık durumu ve yaşı göz önünde bulundurularak planlanır.