Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat kanseri nedir?

Prostat kanseri erkeklerde en sık olarak görülen kanser türlerinden biridir. Dünya genelinde kansere bağlı olan ölümlerde prostat kanseri ikinci sırada yer almaktadır fakat son 30 yıldan bu yana teknolojinin de gelişmesine bağlı etki ile beraber tarama ve erken teşhis tekniklerindeki gelişmiştir ve bu olumlu yöndeki gelişmelerden dolayı bu prostat kanseri hastalığın erken evrelerde farkedip yakalayabilmek çok mümkün hale gelmiş durumdadır. Bu açıdan prostat kanseri evreleri erkenden fark edilmiş ve artık prostat kanseri tedavisi kolay hale gelmiştir.

Öncelikle prostat her erkekte bulunan bir organ olduğunu belirtmek isteriz. Sadece erkeklerde bulunan prostat organı yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğündedir ve mesanenin altında yerleşmiş olan prostat, erkeklerde üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten önemli bir salgı organıdır.

Prostat Kanseri
Prostat Kanseri

Kanser hücreleri vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Prostat kanseri prostat bezinden köken almaktadır ve prostat dokusunu oluşturan bu bazı hücreler anormal bir seyir gösterir. Bu şekilde anormal bir seyir gösteren prostat dokusu hücreleri tümör yapıları oluşturur ve sonucunda prostat kanseri meydana gelir. Bir diğer değişle, prostat kanseri prostat bezindeki bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır ve normal sağlıklı hücrelere yer bırakmaması ile başlayan bir hastalıktır. Bu durum vücudun olması gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırır. Prostat kanseri, prostatın sadece bir kısmından gelişim gösterebileceği gibi birden çok kısmında da gelişebilir.

Oluşan bu kanser hücreleri vücudun diğer bölgelerine yayılabilirler. Prostat bezindeki kanser hücreleri bazen de kemiklere gidip orada büyüyebilirler ve bu duruma da metastaz denir.

Kanser her zaman köken aldığı geliştiği yere göre isimlendirilir. Prostat kanseri kemiklere veya herhangi bir başka yere yayıldığında da prostat kanseri olarak adlandırılır.

Prostat Kanseri Belirtileri ve Evreleri
Prostat Kanseri Belirtileri ve Evreleri

65 yaşın üzerinde olan ve ailesinde prostat kanseri görülen ‘özellikle de erkek kardeşleri veya babalarında görülmüşse’ erkeklerin prostat kanseri riski daha yüksektir. Bu duruma ek olarak genel manada 65 yaşın üzerindeki erkeklerde görülen bu prostat kanseri hastalığı erken dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir. Ayrıca tedavi edilmediği durumda prostat kanseri zamanla büyüyerek idrar kanalına baskı oluşturabilir. Bu durumda olan hastalarda idrar yapmayla ilgili bazı problemler ve şikayetler meydana gelir. Tanısı ve tedavisinde geç kalınmış prostat kanseri bazı hastalarda kanserli dokular prostat içinde kalmayarak etrafındaki dokulara yayılım gösterebilme riski her zaman bulunmaktadır.

 

Prostat kanseri nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

Sağlıklı bir erkeğin prostat kanserine yakalanma risk olasılığı yaklaşık %17’dir. Bir diğer değişle yaklaşık olarak her 6 erkekten biri prostat kanserine yakalanmaktadır. Prostat kanserine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle beraber diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de genetik bir yatkınlık olması ile birlikte olumsuz çevre koşullarının da bu hastalığın oluşmasında rol aldığı düşünülmektedir.

Prostat kanseri oluşumunda etkisi olabileceği düşünülen risk faktörleri şu şekildedir:

Buradaki risk faktörleri arasında prostat kanserinde en önemli risk faktörü yaş ve aile hikayesidir. Normal rutin kontroller sırasında prostat kanserinin de araştırılması 50 yaş sonrası erkekler için tavsiye edilirken, ailesinin geçmişinde prostat kanseri vakası olan erkekler de prostat kontrolü 40 yaş sonrasında başlatılmasında fayda vardır.

Buna mukabil tüm prostat kanseri vakalarının %10’unun babadan oğla kalıtım yoluyla geçtiği tahmin edilmektedir. Prostat kanseri olan hastaların erkek çocuklarında veya erkek kardeşlerinde prostat kanserine yakalanma riski 2 veya 9 kat daha fazladır.

Prostat kanseri nedenleri ve risk faktörleri
Prostat kanseri nedenleri ve risk faktörleri

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi prostat kanseri diğer kanser türleri gibi davranır ve bu prostat kanseri vücuttaki sağlıklı hücre üretimini ve yıkımını bozarak o bölgede tümör veya ur adı verilen bir doku kitlesi oluşturur.

Kanser hücreleri geniş bir ifadesi ile kötü huylu tümör hücreleri olarak adlandırılır ve bu kötü huylu tümör hücrelerinin iyi huylu tümör hücrelerinden en önemli farkı kontrolsüz bir biçimde çoğalmalarıdır. Kanser hücrelerinin en önemli özellikleri aynı zamanda komşu dokulara yayılabilme kapasitelerinin olmasıdır.

Kanserlerin birçoğu geliştikleri hücrenin tipi veya ilgili organın adıyla adlandırılırlar.

Örneğin prostat dokusunda gelişen kanser prostat kanseri olarak isimlendirilir. Prostat kanseri, sadece erkeklerde ‘pelviste’ bulunan idrarı ‘idrar kesesinden’ mesaneden penise taşıyan kanal olan üretrayı çevreleyen bir bez olan prostat bezi içinde sınırlı kalabileceği gibi etrafında bulunan yakınındaki lenf bezlerine ‘ki bu bezler bağışıklık sistemiyle ilişkili yapılardır’ bunlara çok kolay bir şekilde yayılabilir.

Prostat kanseri olsun veya olmasın prostat büyümesindeki belirtileri idrarı vücut dışına taşıyan kanala yani üretraya yapılan baskıdan kaynaklanmaktadır ve bu baskı idrar akışını bloke eder. Bunun yanında eğer kanser oluşumu varsa kanserin erken dönemlerinde prostat kanseri olan kişilerde genellikle herhangi bir yakınma görülmemektedir. Bu dönemdeki hastalarda görülebilecek olan yakınmalar ise genellikle şu şekildedir:

  • Özellikle de geceleri olmak üzere çok sık idrar yapma ihtiyacı,
  • İdrar yapmaya başlamada gecikme olması ve idrar yapmanın bitiminde de idrarın damla damla akmaya devam etmesi durumu,
  • İdrar veya menide kan görülmesi durumu,
  • Zayıf, ince veya kesik kesik idrar yapma durumu,
  • İdrar yaparken yanma veya ağrı olması durumu,
  • Hiç idrar yapamama durumu,
  • Cinsel ilişkide ağrılı bir şekilde ejakülasyon olma yani boşalma durumu,