Prostat Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostat kanseri hastalığı tespiti yapıldıktan sonra hastalığa bağlı faktörler olan hastalığın evresi ve yaygınlığı, prostat kanseri olan hastaya bağlı olan faktörler de hastanın genel sağlık durumu ve yaşı göz önünde bulundurularak planlanır.

Prostat kanseri tedavisinin etkili olması, kanserin vücuda ne kadar yayıldığına bağlı olarak değişmektedir. Prostat kanseri tedavisinde prostat kanserinin büyüme hızı başta olmak üzere kanserin yayılma durumunun yanında hastanın da genel sağlık durumuna göre uygulanabilecek tedavinin etkili olmasının yanı sıra olası yan etkilerine de bağlantılı olarak farklı türde tedaviler tercih edilebilir.

Prostat Kanseri Tedavisi
Prostat Kanseri Tedavisi

 

Prostat kanseri tanısı konulduktan sonra yapılan plana göre ameliyat, radyoterapi, hormonoterapi tedavi seçenekleri ile hastanın içinde bulunduğu şartlar ve genel durumu göz önüne alınarak tedavi şekli belirlenir.

Eğer ki prostat kanseri erken bir evrede ise hemen tedavi uygulamak yerine hastalığın takip edilmesi önerilebilir. Cerrahi seçeneği ise prostat kanserinde yaygın olarak kullanılan etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

Prostat kanseri tedavisinde robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Her bir cerrahi yöntem farklı hasta gruplarına göre bu yöntemlerden biri tercih edilebilir. Cerrahi olarak yaklaşımda amaçlanan prostatın tamamının alınmasıdır. Uygun olan vakalarda prostat çevresinde bulunan ve peniste sertleşmeye yardımcı olan sinirler korunabilir.

Erken evrede olan prostat kanserinde tedavi amaçlı tercih edilen ameliyat, laparoskopitir. Laparoskopik cerrahi hastaya konforlu bir ameliyat sürecini sağlar. Burada kanser kontrolü açısından yüksek başarı oranlarına sahiptir. Açılan 4 veya 5 tane küçük delikten yapılan bu ameliyatlar sonrasında hasta daha az ağrı çeker. Ameliyat sonrası hasta günlük yaşam aktivitesine kısa sürede dönebilir. Ameliyat kesisi olmadığından dolayı bu ameliyatlarda iz kalmaz ve kozmetik olarak büyük oranda hasta memnuniyeti sağlar.

 

 

Yapılan araştırmalara göre cerrahi müdahale ve radyoterapiden sonra 5 aylık bir kemoterapinin de prostat kanserinde hastanın yaşam süresini uzattığı belirlenmiştir.

 

PSA değeri 40’ın üzerinde olan, lenf bezi tutulumu olan veya Gleason skoru 7’nin üzerinde olan prostat kanseri hastalarda ameliyat veya radyoterapi den sonra uygulanan hormonal tedaviye ek olarak kemoterapi tedavisi de düşünülmelidir.

Prostat Kanseri Tedavisi müşteba sevil
Prostat Kanseri Tedavisi

4.evrede olan prostat kanserinin esas tedavisi hormonal tedavidir. Hormonal tedavi uygulamasında hastanın yumurtalıkları cerrahi olarak alınabilir veya 1 ilâ 3 ayda bir enjeksiyonlar ile erkeklik hormonu bloke edilebilir.

Teknolojininde gelişmesi ile beraber prostat kanseri tanısı ve tedavisinde de büyük gelişmeler olduğundan dolayı prostat kanseri hastalığı artık korkulan bir hastalık olmaktan çıkarmaktadır. Bağlantılı olarak 2010 yılından 4. Evrede olan prostat kanseri tedavisinde de pek çok yenilikler olmuştur.

Prostat kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar vasıtası ile kemoterapinin 4. Evrede olan prostat kanseri hastasının yaşam süresini belirgin bir ölçüde artırdığı görülmüştür. Buna ek olarak geleneksel hormon bloker ilaçlarının işe yaramadığı bazı durumlarda kullanılan ajanlar geliştirilmiştir.

Geliştirilen prostat kanseri aşısı denenmiş olsa da beklenilen etkiyi gösterememiştir ve aşının sadece kemik metastazları olan hastalar için radyoterapötik ajanların etkin olduğu görülmüştür fakat erken evrede kullanılan prostat ışın tedavisi radyoterapi ile durumu uygun olan hastalarda oldukça önemli bir tedavi seçeneğidir. Prostat kanserinde radyoaktif lutesyum ile birleştirilmiş PSMA tedavileri de mümkündür.

 

Hastalığın evresi, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna bağlı olarak aşağıdaki tedavi seçeneklerinin birini ya da daha fazlası önerilir.

  • Radyasyon terapisi (brakiterapi, eksternal radyoterapi)
  • Hormon terapisi
  • Kemoterapi
  • Ameliyat (prostatektomi)