Prostat iltihabı nasıl tedavi edilir

Prostat nedir tanımına geçmeden önce şunu belirtmekte fayda var ki; prostat esas itibari ile bir üreme sistemi organıdır ve yeni doğan tüm erkek çocuklarında bu prostat organı bulunur ve de sonradan oluşmaz. Prostatın çapı yaklaşık olarak 4 cm ve ağırlığı ise ortalama 30 gr dır. Prostat da üretilen ve sperme yerleştirilen salgılar ile erkek üreme hücresi olan spermin kadın üreme yollarında canlı kalmasını sağlar.

Prostat Nedir?

Prostat, idrar torbasının çıkışında yani mesane ile penis arasında yer alan ceviz büyüklüğünde olan ve başlıca asıl görevi üreme ile ilgili bir kas bezidir. Prostat, yaklaşık 30 gram ağırlığındadır. Bağlantılı olarak prostat, spermi besleyen ve koruyan sıvıyı salgılar ki meni olarak adlandırılan bu sıvı; içinde bulundurduğu bir takım maddeler ile spermlere canlılık ve hareketlilik kazandırır.

Meninin geçmenisi sağlayarak üremeyle ilgili bir işlevi de olan üretra aynı zamanda idrarın vücuttan dışarı akmasına izin vererek, mesaneden penise kadar prostatın merkezinden geçer. Diğer bir değişle prostat, erkek üreme sisteminin düzgün çalışması adına hayati bir önem taşır. Ayrıca prostat salgısında bir problem olursa sperm hareketi de olmayacaktır ve çocuk sahibi olmak da mümkün olmayabilir.

Öte yandan yaklaşık 30 gram ağırlığında olan prostat organı erkeklerin çoğunda belirli yaştan sonra büyüme gösterir. Bazı erkeklerde, prostat idrar kanalına doğru büyürken, bu durum bazı erkeklerde prostatın idrar torbasının içine doğru büyümesi şeklinde olur ve bu türden prostat büyümelerinde ultrason görüntülerinde prostat hafif büyümüş olarak görünür ve hastada ciddi şikayetler oluşabilir. Prostatın dışarıya doğru büyüyerek genişlediği durumlarda prostatın çok büyük olmasına rağmen hastada aynı oranda şikâyet olmaz.

Prostat erkeklerde ne işe yarar?

Prostat sadece erkeklerde olan bir dokudur. Üretilen spermi besleyen ve onu canlı tutan bir sıvıyı salgılar ve taşıdıkları genetik kodu da korurlar. Geniş bir tabir ile prostat dediğimiz organ erkeklerde idrar torbasının hemen altında bulunur. İdrar torbasından itibaren idrarın dışarı çıkmasını sağlayan idrar borusuna kadar bu boruyu çepeçevre çevreler. Prostat organının başlıca görevi meninin sıvı olan kısmını üretir ve cinsel ilişki esnasında bu sıvının dışarı atılmasına yardımcı olmasıdır.

Prostat Nedir
Prostat Nedir

Prostat ve boşalmadaki rolü nedir?

Prostat, erkeğin boşalma sırasında büzüldükten sonra sıvısını üretra içine çeker. Boşalma sırasında sperm, vas deferens adı verilen iki tüp boyunca ilerler ve spermin üretildiği yer olan testislerden üretilen milyonlarca spermi seminal veziküllere taşırlar . Burada seminal veziküller prostata bağlıdır. Spermler idrar yoluna gönderilmeden önce spermleri koruyan ve besleyen ekstra sıvı eklenir.

Prostat, boşalma sırasında mesane ile üretra arasındaki açıklığı kapatır ve spermi hızlandırarak ittiğinden dolayı aynı anda idrar yapmak ve boşalma imkansızdır.

Prostat büyümesi

BPH yani iyi huylu prostat büyümesi erkelerde sık görülen bir durumdur. 50-60 arası olan erkeklerin yarısında iyi huylu prostat büyümesi BPH görülür. Ortalama olarak verilen bu oran 80’li yaşlarda yüzde 90’a kadar ulaşır. Erkeklerde prostat büyüdükçe idrar kanalını sıkıştırır ve büyümenin sonucu olarak mesane yani idrar torbası duvarı kalınlaşır. Bu süreç ile birlikte mesane zamanla kasılma gücünü yitirerek idrarı yapamaz ve idrarı tam boşaltamaz hale gelebilir. İdrar kanalının sıkışması ve idrarının boşalamaması durumu BPH yani iyi huylu prostat büyümesi sorunu ile ilişkilendirilen bir çok sorunun kaynağı haline gelir.

Prostat büyümesi nedir ve idrar yolu sıkışması
Prostat büyümesi nedir ve idrar yolu sıkışması

Prostat hastalığı belirtileri nelerdir?

Erkeklerde orta yaşlardan başlamak üzere prostatla ilgili en çok karşılaşılan 3 ana rahatsızlık bulunur. Bunlar prostat iltihabı, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri. Prostat hastalıklarının belirtileri ise şu şekildedir;

  • Zayıf veya yavaş idrar akımı,
  • Tamamlanmamış mesane boşalması hissi,
  • İdrar yapma zorluğu,
  • İdrar yapmak için geceleri sık sık kalkmak,
  • Kesik kesik bir idrar akımı,
  • İdrar yaptıktan sonra tekrar idrar yapmak için geri dönmek.

 

Prostat nedir, belirtileri nelerdir
Prostat nedir, belirtileri nelerdir